Language: English/Български
Офис: гр. Плевен 5800, ул. "Дойран" 136   
Тел/факс: 064/835 997   
GSM: 0896 333 888   
инертни материали и строителни смеси
   Еврокварц се занимава с добив и преработка на инертни материали от 1994 г. С производствена база от 100 декара в с. Черквица, общ. Никопол.

   Естеството на добития материал обуславя изключителното му приложение като суровина в изработката на сухи строителни смеси, производството на варови и бетонови разтвори. Фирмата внедрява нови технологии за добив и преработка на инертни материали от водещи западно-европейски фирми като промивни инсталации, трошачки, земснаряди, с цел подобряване качеството на продукцията. От 2000 г. за по-голямо удобство на нашите клиенти фирмата разполага и с различни по-големина самосвали за доставка на готовата продукция. През 2005 г. Еврокварц откри нова производствена база за добив и преработка на баластра от река Вит, с. Рибен, общ. Долна Митрополия. А от средата на 2007 г. се открива нов цех за добив и преработка на инертни материали в село Александрово, общ. Ловеч. На тези обекти фирмата предлага добавъчен материал за бетонови разтвори (филц и пясък), както и баластра за пътни основи.
Изработка на уебсайтове и интернет магазини